Performance coaching

Skab motivationen til at gøre en forskel med performance coaching.

Book et møde
Headlight Coaching

Performance coaching understøtter også din overgang mellem jobfunktioner


Performance coaching kan være redskabet, der får dit og dine kollegaers indbyrdes arbejdsforhold til at gå fra godt til fantastisk. Din coach kan også motivere dig til at se verden fra en anden vinkel, hvis du har brug for at finde dine styrker i et nyt arbejdsområde.

Vi har mange gode eksempler på både personlige cases og hele virksomheder, der finder motivationen og modet til at bevæge sig i den rigtige retning ved hjælp af et coachingforløb hos Headlight.

Vi coacher baseret på vores fælles retningslinjer. Du vil altid blive mødt med en coach, der matcher din personlighed og de udfordringer, du ønsker at arbejde dig igennem. Formålet med performance coaching er at udstyre dig med redskaberne til at handle og opnå dine mål baseret på din personlighed – ændringer foretages i dit perspektiv på dig selv og din omverden.

Performance coaching

Skab motivation til at ændre på dine vaner og øge din performance i forbindelse med dit arbejde. Din personlige coach hos Headlight er specialiseret i at udvikle og målrette dit potentiale til at skabe bedre resultater for dig. Det gælder både for dig, som ønsker et personligt forløb og for jer, der ønsker at blive bedre til at performe indbyrdes i en hel virksomhed eller ledergruppe.

En business coach hos Headlight er uddannet erhvervspsykolog eller certificeret coach med mindst 10 års erfaring i at coache ambitiøse professionelle til at yde deres bedste. Dit forløb hos Headlight tager udgangspunkt i dig som menneske, for at du bedre kan udnytte dine styrker og undgå dine svagheder i dit arbejdsliv. Du har altid mulighed for at gøre brug af vores coaches – de har din ryg og hjælper dig til at performe på bedste måde.

Mød vores coaches
Headlight Coaches

Datadrevet framework

Alle Headlight coaches anvender vores unikke framework til at levere målbare resultater.

Headlights framework er udviklet sammen med anerkendte eksperter i coaching. Vores framework muliggør struktureret dataindsamling og bruger AI til at skabe indsigt, identificere tendenser og til at hjælpe vores coaches med at levere resultater.

“This is not charity, it’s an investment”
Rasmus Schmiegelow,
CEO & Founder af Goodiebox
Se case

"

Headlight har givet mig en dybdegående forståelse for mine skyggesider og jeg har fået en nænsom og støttende hjælp i processen til at arbejde mig frem til at eliminere dem.

"

Natalia Sánchez
Founder & Interior Designer
Spatial Code

Læs om vores kunder

"

Headlight har givet mig et bedre, og mere nuanceret indblik i mig selv, og derved også et klarere billede af, hvordan jeg optimalt indgår i samspil med andre.

"

Frederik Halsted
Partner
Charter Five

Læs om vores kunder

"

Headlight har givet mig et klart billede af, hvad jeg godt kan lide ved mit arbejde. Værktøjerne og opbakningen lærte mig, hvordan jeg får flere af disse ting.

"

Jan Bjørn
Data- and Business Process Manager
Novozymes

Læs om vores kunder

Coaching ROI

85%

Øget produktivitet

85% af vores deltagere rapporterer, at de klarer sig bedre på deres job efter 3 måneder med Headlight Coaching

81%

Højere engagement

81% af vores deltagere fortæller, at de er blevet mere engageret på arbejdet efter påbegyndt Headlight coachingforløb.

76%

Bedre fastholdelse
af medarbejdere

76% af de virksomheder vi samarbejder med, har oplevet bedre fastholdelse af deres medarbejdere efter påbegyndt Headlight coachingforløb.

Kompetenceudvikling på arbejdspladsen er nødvendig for det fælles engagement

Hvis vi skal skabe gode betingelser for det enkelte menneskes udvikling på arbejdspladserne, er det nødvendigt at kunne udnytte hinandens kompetencer indbyrdes. Det gør vi allerbedst ved at kortlægge både styrkesider og skyggesider og fokusere på, hvordan vægten bliver fordelt over på styrkesiderne.

Hos Headlight tager vi altid personligt udgangspunkt i vores kunder for netop at kunne motivere til at flytte energien til at bruge styrkesiderne og arbejde med et positivt overskud. For at lade en coachingaftale være en del af det positive overskud i hverdagen, har vi valgt at fokusere på online coaching. Med vores gennemprøvede system kan du lave en aftale med din coach og plukke en halv time ud af din kalender, uanset hvor du måtte befinde dig i verden.

Headlight for virksomheder
Book en demo